Anunţuri

Anunt rezultate finale concurs Medic – compartiment Audit

Anunt proba interviu concurs Medic – compartiment Audit

Anunt proba scrisa concurs Medic – compartiment Audit

Anunt amanare concurs medic audit

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs medic audit intern dec2018-ian2019

ANUNT CONCURS FARMACIST SEF- Viata medicala nr.1 2019

Anunt rezultate interviu concurs infimieri decembrie 2018

Anunt Concurs Medic – Compartimentul Audit

Anunt proba scrisa concurs Infirmieri

Anunt rezultate finale concurs brancardieri noi.-dec. 2018

Anunt rezultate solutionare contestatii interviu concurs brancardieri noi.-dec. 2018

ANUNT DOSARE ADMISE-RESPINSE POSTURI MEDIC VIATA MEDICALA NR.46.2018

Anunt rezultate interviu concurs brancardieri noi.-dec. 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs infirmieri decembrie 2018

Anunt rezultate proba interviu Asistent medical de nutritie si dietetica

Anunt rezultate proba scrisa concurs brancardieri noi.-dec. 2018-1

Tabel nominal repartizare pe posturi asistenti medicali noiembrie 2018

Rezultate finale concurs fochisti – Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt rezultate finale concurs asistenti medicali noiembrie 2018-1

Anunt rezultate solutionare contestatii interviu concurs asistenti medicali noiembrie 2018

Anunt concurs Asistent medical nutritie si dietetica proba scrisa

Anunt proba scrisa concurs Brancardieri

Anunt rezultate finale concurs muncitori calificati Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt dosare depune concurs medic Viata medicala nr 46 2018

Anunt rezultate proba interviu fochist noiembrie 2018

Anunt rezultate interviu concurs asistenti medicali noiembrie 2018

Anunt contestatii fochisti

Anunt rezultate interviu concurs muncitori calificati Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt rezultate contestatie proba scrisă concurs asistenti medicali noiembrie 2018

Anunt contestatie selectie dosare concurs brancardieri noiembrie 2018

Anunt rezultate proba scrisa concurs fochist noiembrie 2018

Anunt rezultate proba scrisa si barem corectare concurs asistenti medicali si moasa noiembrie 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs brancardieri

noiembrie 2018

Anunt rezultate proba practica muncitori calificati Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt și calendar concurs infirmieri decembrie 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs as. med. dietetica noi. 2018

Anunt contestatie selectie dosare asistenti medicali noiembrie 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs fochist

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs as. med. noiembrie 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs mun. calif. 2018

Concurs medici – Viata medicala nr.46 16.11.2018

Anunt si calendar concurs brancardieri noiembrie 2018

Anunt si calendar concurs asistent medical de nutritie si dietetica debutant (PL) noiembrie 2018

Anunt si calendar concurs fochisti – Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt si calendar concurs asistenti medicali noiembrie 2018

Codul de etică și deontologie profesională al personalului contractual din cadrul SJUSM ( pt. examen asistenti)

Fisa postului Asistent medical (pt examen asistenti)

Anunt rezultate finale concurs Medic – MCSM octombrie 2018

Anunt si calendar concurs muncitori calificati – Serviciul Tehnic noiembrie 2018

Anunt rezultate interviu concurs medic MCSM octombrie 2018

Anunt rezultate proba scrisa concurs Medic – MCSM octombrie 2018

Anunt privind dosarele depuse pentru posturile publicare in Viata Medicala nr. 40 din 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs Medic – MCSM oct. 2018

Anunt rezultate finale concurs inginer II serviciul Tehnic octombrie 2018

Anunt rezultate proba interviu concurs inginer II serviciul Tehnic octombrie 2018

Anunt rezultate proba scrisa concurs inginer II serviciul Tehnic octombrie 2018

Anunt privind afişarea rezultatelor in urma selectarii dosarelor de concurs Sef Birou Aprovizionare

Anunt si calendar concurs Medic – MCSM octombrie 2018

Concurs medici – Viata medicala nr. 40 din 5 octombrie 2018