Achizitii Publice

Informatii Publice

 


Adresa Instiintare si specificatii tehnice cu platforma cu comanda exterioara

Obligatiile prestatorului de servicii de Psihologie Clinica

Caiet de sarcini pentru service si intretinerea centrarelor.. si tabelul cu aparatura.

Fisa Tehnica pentru Sistem Gamma Scurt pentru fracturi trohanteriene

Atributiile prestatorului de fizica medicala


Procedura Simplificata Proprie Transport dializati 2018:

Procedura Simplificata Proprie

DECLARATIE,CAIET SARCINI

Anunt de participare

ERATA


Procedura Simplificata Proprie CT 2018:

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA CT

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal CT-2018

Caiet de sarcini si formulare CT-2018

ANUNT DE PARTICIPARE-PROCEDURA SIMPLIFICATA CT


Documente pentru Servicii medicale paraclinice: imagistica prin rezonanta magnetica( RMN)

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA RMN

Anunt de partiipare pentru RMN

Procedura Simplificata Proprie

Declaratie manager RMN

Caiet de sarcini+formlare+model contract pentru RMN


Obligatii ale prestatorului de servicii medicale pentru ca medic specialist radiolog pentru ambulatorul de specialitate


Procedura simplificata proprie-Servicii medicale de transport sanitar asistat:

Raportul procedurii – Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Procedura Simplificata Proprie

Documentatie–Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Anunt de participare -Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat


Obligatiile prestatorului de servicii de oftalmologie

Obligatile prestatorului de servicii de diabetologie si boli de nutritie pediatrica

Obligatii prestator Cu atestat in Tomografie Computeriza.

Caiet de Sarcini Hota cu Flux laminar pentru citostatice

Documentatie Servicii de verificare si intretinere periodica, lunar a instalatiilor de senalizare, hidranti, incarcare stingatoare 16.03.2018

Caracteristici Tehnice Rezerva mop si lavete 16.03.2018

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU R.M.N

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU C. T

Programul Anual de Achizitii Publice 2018 – Proiect

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia manager

Documentatie

Caiet de sarcini +Anexa

Anunt de participare

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor