Achizitii Publice

Anunt publicitar pentru Prestari servicii pentru functia de farmacist sef data limita depunere oferta 28.04.2021 ora 12
Solicitatre ofeta servicii de mentenanta la instalatiile de termoventilatii si statie de tratare aer, termen ofertare 26.04.2021
________________________________________________________________________________________________
Anunt publicitar ADV1208134 cu privire la servicii de deratizare si dezinsectie , ofertare 22.04.2021 ora 10
__________________________________________________________________________________________________
Anunt Publicitar ADV1207641 servicii medicale radiologice la sediul beneficiarului cu norma de 6 orezi de luni-vineri (efectuare ecografii si interpretare radiografiilor) depunere pana la data de 21.04.2021 ora15
_______________________________________________________________________________________
Achizitie de servicii de cardiologie cu un prestator abilitat conform anunt publicitar ADV1206703 cu depunere oferta 16.04.2021 11 40
_________________________________________________________________________________________
Achizitie de servicii de fizica medicala cu un prestator abilitat conform anunt publicitar ADV1205952 cu depunere oferta 14.04.2021 09
___________________________________________________________________________________
SERVICII MEDICALE  DE TRANSPORT SANITAR NEMEDICALIZAT
ANUNT DE PARTICIPARE
Procedura proprie
Caiet de sarcini+Formulare+Contract
RAPORTUL PROCEDURII
COMUNICARE REZULTAT
_____________________________________________________________________________________
SERVICII MEDICALE PARACLINICE- IMAGISTICA MEDICALA CT
Caiet de sarcini+formulare+contract CT 2021 CT 2021
-Procedura proprie
Anunt de participare imagistica medicala CT 2021
RAPORTUL PROCEDURII-SERVICII MEDICALE PARACLINICE-IMAGISTICA MEDICALA CT
COMUNICARE REZULTAT PROCEDURA-SERVICII MEDICALE PARACLINICE-IMAGISTICA MEDICALA CT
______________________________________________________________________________________
SERVICII MEDICALE PARACLINICE- IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA (IRM)
IRM 2021 -Caiet de sarcini+Formulare+ Contract
IRM 2021 -Anunt de participare
IRM 2021 -Procedura proprie
COMUNICARE
RAPORTUL PROCEDURII IRM
________________________________________________________________________________________________
Servicii de interpretare a examinarilor de imagistica medicala RM (Rezonanta Magnetica)la distanta si Servicii de interpretare a examinarilor de imagistica medicala CT (Computer tomograf) la distanta
Anunt de participare
Procedura Proprie
“Servicii de interpretarea examinarilor de imagistica medicala RM (Rezonanta Magnetica) la distanta“ caiet de sarcini+formulare
___________________________________________________________________________________________
Servicii medicale de transport sanitar asistat/neasistat
Anunt de participare
Caiet de sarcini-Formulare
Procedura-proprie-1
RAPORTUL PROCEDURII-SERVICII MEDICALE TRANSMPORT
____________________________________________________________________________________________
Notificare cu privire la achizitiile directe (01.01.2020-31.12.2020)Informatii Publice
Servicii de inchiriere sistem complet de oxigenoterapie cu debit mare nasofaringian cu kituri incluse 5 buc aparat luna termen de depunere 25 01 2021 ora 12
Anunt publicitar ADV1193451 servicii prestate du un medic epidemiolog termen limita de depunere oferta 20.01.2021 ora 10
Servicii de evaluare a randamentelor 2020 nr.ADV1193181 DATA LIMITA DEPUNERE 18.01.2021
ORA 15
Achizitie ansamblu tub-cupola compatibil cu aparatul Ct Bright Speed 16
Anunt publicitar Nr.ADV1192303 cu privire la servicii de intocmire documentatie pentru obtinerea avizului la incendii
Lucarai de montaj ferestre din PVC conform Tabloului de Tamplarie cu data de depunere limita 28.12.2020 ora 10
Solicitare oferta de pret mobilier farmacie termen de depunere 30.09.2020
Anunt publicitar ADV1162115 pentru Servicii prestate de un medic specialist epidemiolog , data
limita depunere oferta 07.08.2020 ora 10
Anunt publicitar ADV1145894 pentru Prestari servicii de dezinsectie si deratizare data limita depunere oferta 19.05.2020 ora 11.23
Anunt publicitar ADV1142756 Servicii prestate de un medic specialist anatomopatolog conform obligatiilor anexate prezentului anunt, pentru o perioada de 4 luni pentru 3 orezi pana 29.04.2020 12
Anunt publicitar pentru Prestari servicii pentru functia de farmacist sef data limita depunere oferta 29.04.2020 ora 11
Atributii pentru mediul specialist cardiolog cu competente in cardiologie interventionala si permis de expunere la radiatii nivel II 2020
Anunt publicitar ADV1142714 pentru Servicii presate de un medic specialist oftalmolog in cadrul sectiei de oftalmologie si ambulator de specialitate data limita de depunere oferta 29.04.2020 ora 10
Anunt publicitar ADV1142693 Servicii de consultanta fizician medical cu un prestator abilitat conform anexei data limita depunere oferta 28.04.2020 ora 09

 Servicii de interpretarea examinarilor de imagistica medicala RM (Rezonanta Magnetica) la distanta’’ si Servicii de interpretarea examinarilor de imagistica medicala CT (Computer tomograf) la distanta
Caiet de sarcini pt. Documentatie de atribuire Servicii de interpretare a examinarilor de imagistica medicala CT la distanta.
Caiet de sarcini pt.Documentatie de atribuire Servicii de interpretare a examinarilor de imagistica medical RM la distanta
Procedura proprie
Anunt de participare
raportul procedurii

SERVICII MEDICALE DE TRANSPORT SANITAR ASISTAT-NEASISTAT
CAIET DE SARCINI+FORMULARE- SERVICII AMBULANTA
DECLARATIA MANAGER
DRAFT CONTRACT-SERVICII AMBULANTA
Procedura proprie
Anunt Participare-SEVICII AMBULANTA

Servicii medicale de transport sanitar nemedicalizat

Raport al proceduii

Decizia anulare 261

Decizie CNSC

Contestatie la CNSC

RAPORTUL PROCEDURI I

Caiet de sarcini

Procedura proprie

Anunt de participare


Raportul Procedurii-RMN

Anunt de participare- RMN

Caiet de sarcini+Formulare+Clauze contractuale-RMN

Procedura proprie Spital RMN


RaPORTUL PROCEDURII CT 2020

Anunt de participare CT

Caiet de sarcini+Formulare+Contract CT

Procedura proprie


Furnizare piese de schimb pentru CT Bright Speed 16 conform anut puvlicitar nr.ADV1135081 pana in 18.03.2020 ora 12

Notificare trimestriala cu privire la achizitiile directe (01.10.2019-31.12.2019)Informatii Publice

Furnizare dezinfectant clorigen si Antiseptic chirurgical conform anexa ADV1129595 ofertare pana in data de 18.02.2020 ora 8

Servicii de organizare conferinta conform anunt ADV1126596 data limita de depunere oferta 29.01.2020 ora 8

ANUNT PUBLICITAR ADV1126220 FURNIZARE MATERIALE SANITARE , DATA LIMITA OFERTE 23.01.2020 ORA 7

Anunt publicitar ADV1120943 Servicii prestate de un medic specialist anatomopatolog conform obligatii , ofertare pot fi depuse pana la data de 05.12.2019 ora 14

Anunt publicitar ADV1118770 Furnizare a 2 autovehicule , ofertare pot fi depuse pana la data de 27.11.2019 ora 10

Anunt publicitar ADV1108035 Servicii de arhivare documente cu materialele executarii lucrarii pentru 260 ml , ofertare pana la data de 15.10.2019 ora. 11

Anunt publicitar ADV1107801 Lucrari de Montare pardoseala pvc conform caiet de sarcini , oferare 15.10.2019, ora 10

Notificare trimestriala Achizitii Directe 01.07.2019-30.09.2019 conf.art.46 hotararea 395 2016

Anunt publicitar ADV1105482 SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR , ofertare pana la data de 02.10.2019 ora 10

Anunt publicitar ADV1105247 Lucrari de reparatii pentru acoperisul SJUSM locatia 2, oferare 03.10.2019, ora 12


Servicii de interpretarea examinarilor de imagistica medicala RM (Rezonanta Magnetica) la distanta

Anunt de participare

Procedura Simplificata Proprie

Caiet de sarcini, Formulare, Model de contract

Raportul Procedurii


Anunt publicitar nr. ADV1099480 Intocmire studiu de prefezabilitate pentru tema reabilitatare si modernizare sectiei exterioare tasnad cu terme limita de depunere oferta 03.09.2019 ora 15

Anunt publicitar ADV1099340 pentru piese de schimb Computer tomograf Ct Brightspeed 16 SL data limita de de[unere 29.08.2019 ora 10

Servicii prestate de un medic specialist anatomo-patolog in vederea efectuarii examinarilor histopatologice 6 ore saptamana conform anunt ADV1097126 data limita depunere oferte 19.08.2019 ora 9

Servicii de spalare , dezinfectie uscare si calcare a inventarului moale cu furnizarea lenjeriei de catre prestaor , termen de depunere 24.07.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1090983 Servicii de dezinsectie in spatii interioare,exterioare si deratizare termen de ofertare 16.07.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1089399 Furnizare mobilier termen de ofertare 08.07.2019

Servicii de intocmire Dali pentru Reparatii,Lucrari la sectia de Urologie si ATI conform documentatieie anexate anuntului publicitar termen 02.07.2019 ora 23

ANUNT PUBLICITAR PENTRU FURNIZARE SI PUNERE IN FUNCTIE AGREGAT DE RACIRE, TERMEN DE OFERTARE 18.06.2019 , ORA 11.00

Anunt publicitar ansamblu tub-cupola pentru aparatul Ct-speed 16 termen de ofertare 06.06.2019 ora 1230

Solicitare Consultarea Pietei – Soft

RAPORTUL PROCEDURII SERVICII MEDICALE DE TRANSPORT SANITAR ASISTAT

Anunt publicitar ADV1074589 cu privire la servicii de oftalmologie conform atributii , termen limita de depunere 24.04.2019 ora 15

Anunt publicitar ADV1074522 cu privire la servicii prestate la solicitare de un medic specialist in diabetologie si boli de nutritie pediatrica , terme de ofertare 24.04.2019 ora 15

Anunt publicitar ADV1074563 servicii medicale radiologice prestate in cadrul ambulatorului conformobligatii , termen de depunere 24.04.2019 ora 15

Servicii medicale de transport sanitar asistat 2019-2020

Caiet de sarcini-Servicii medicale de transport sanitar asistat

Anunt de participare – Servicii medicale de transport sanitar asistat-

PROCEDURA SIMPLIIFCATA PROPRIE

 

Anunt publicitar nr.ADV1072759 cu privire la servicii pentru functia de farmacist sef cu un farmacist primar , data ofertarii pana in 19.04.2019 12

Anunt publicitar nr.ADV1072755 Servicii de consultanta fizician medical, data de depunere fiind 19.04.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1073158 cu privire la prestari servicii de Psihologie clinica 22.04.2019 12

Anunt publicitar ADV1073042 cu privire la furnizare Utilaje de bucatarie conform celor anexate , termen de depunere 23.04.2019 12

Anunt publicitar cu privire la servicii cu un medic specialist cardiolog cu competenta cardiologie interventionala , cu termen de depunere pana in 19.04.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1072801 cu privire la servicii de curatare, vidanjare si spalare a bazinelor decantor si totodata servicii de demontare ofertare pana la 19.04.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1072474 Pentru servicii de dezinsectie si deratizare , ofertare pana la data de 19.04.2019 ora 12

Anunt publicitar ADV1071568 Pentru servicii de intretinere a centralelor termice , ofertare pana la data de 16.04.2019 ora 15 variant finala


Contract de servicii medicale paraclinice- imagistica prin rezonanta magnetica (RMN)

Anunt de participare RMN

procedura simplificata proprie RMN

Caiet de sarcini+Formulare+Clauze contractuale RMN

Raportul procedurii RMN

 


 

PROCEDURA PROPRIE – SERVICII DE TRANSPORT NEMEDICALIZAT DIALIZATI 2019

ANUNT DE PARTICIPARE

PROCEDURA SIMPLIIFCATA PROPRIE

CAIET DE SARCINI

Raportul Procedurii pentri Procedura Simplificata Proprie de Transport Dializati


Procedura Simplificata Proprie CT-2019

ERATA: Erata la Anunt de participare Servicii medicale paraclinice-CT

Anunt de participare procedura simplificata proprie-CT – 2019

Procedura simplificata proprie CT-2019

Caiet de sarcini-Formulare -CT 2019

Raportul procedurii Imagistica medicala CT


Vă informăm faptul că, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a publicat în SICAP procedura de licitație deschisă – “Alimente diverse” cu anuntul de participare nr. CN1009625/08.03.2019.

Documentația de atribuire se descarcă direct din SICAP.

Ofertele se depun în SICAP până la data de 15.04.2019, ora 15:00

Notificare trimestriala Achizitii Directe 01.01.2019-31.03.2019 conf. art.46 din hotararea 395 2016

Servicii de evaluare randamente anul 2018-2019 analiza medicala si economica-financiara termen de depunere 03-04.2019 ora 12

Tema Servicii de intocmire studiu de fezabilitate Lucrari de constructii modulare pentru sectia de Neurologie din cadrul SJUSM limita de depunere 19.03.2019 ora 11

Anunt publicitar pentru Lucrari de interventie de urgenta la coloana principala electrica (locatia2) termen ofertare pana in data de 28.02.2019 ora 11

Solicitare oferta si anuntul publicitar Legume cu termen de depunere oferte pana la data de 26.02.2019

Anunt publicitar Servicii de igenizare curatare gropi septice de produse solide Termen depunere oferte 27.02.2019

Anunt publicitar incheiere contract de prestari servicii cu un medic specialist in Chirurgie pediatrica termen de depunere oferta 19.02.2019

Anunt publicitar incheiere contract de prestari servicii cu un medic specialist in Chirurgie pediatrica termen de depunere oferta 19.02.2019

RAPORTUL PROCEDURII CT

Notificare trimestriala cu privire la achizitiile directe 28.12.2018

Anunt de participare la procedura proprie Servicii de interpretare CT si RMN 2019

Documentatia de atribuire garzi RMN -2019

Documentatie de atribuire CT 2019

 

 

Anunt publicitar pentru Lucrari de intretinere si reparatii acoperisuri ofertare pana in data de 29.11.2018 ora 11

Anunt publicitar cu privire la Lucrari de reparatiii si renovari la sectia de Chirurgie Generala termen 19.10.2018

Plan amplasament color

Lista cantitati Chirurgie Generala

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate cu pentru Reabilitare si Extindere Ambulatoriu de specialitate Tasnad 05.10.2018 ora 13.00

Anulare achizitie directa Lucrari de reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala

Notificare trimestriala cu privire la achizitiile directe (01.10.2018)

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri , oferta poate fi depusa pana in data de 05.10.2018 orele 13.00

Lucrari de reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala termen de depunere 02.10.2018 ora 12.00

Documentatie Lucrari de Reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala


Incheierea unui contract de prestari servicii cu un medic specialist cardiolog

Atributii pentru mediul specialist cardiolog cu competente in cardiologie interventionala si permis de expunere la radiatii nivel II

Adresa Instiintare si specificatii tehnice cu platforma cu comanda exterioara

Obligatiile prestatorului de servicii de Psihologie Clinica

Caiet de sarcini pentru service si intretinerea centrarelor.. si tabelul cu aparatura.

Fisa Tehnica pentru Sistem Gamma Scurt pentru fracturi trohanteriene

Atributiile prestatorului de fizica medicala


Procedura Simplificata Proprie Transport dializati 2018:

Procedura Simplificata Proprie

DECLARATIE,CAIET SARCINI

Anunt de participare

ERATA


Procedura Simplificata Proprie CT 2018:

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA CT

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal CT-2018

Caiet de sarcini si formulare CT-2018

ANUNT DE PARTICIPARE-PROCEDURA SIMPLIFICATA CT


Documente pentru Servicii medicale paraclinice: imagistica prin rezonanta magnetica( RMN)

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA RMN

Anunt de partiipare pentru RMN

Procedura Simplificata Proprie

Declaratie manager RMN

Caiet de sarcini+formlare+model contract pentru RMN


Obligatii ale prestatorului de servicii medicale pentru ca medic specialist radiolog pentru ambulatorul de specialitate


Procedura simplificata proprie-Servicii medicale de transport sanitar asistat:

Raportul procedurii – Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Procedura Simplificata Proprie

Documentatie–Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Anunt de participare -Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat


Obligatiile prestatorului de servicii de oftalmologie

Obligatile prestatorului de servicii de diabetologie si boli de nutritie pediatrica

Obligatii prestator Cu atestat in Tomografie Computeriza.

Caiet de Sarcini Hota cu Flux laminar pentru citostatice

Documentatie Servicii de verificare si intretinere periodica, lunar a instalatiilor de senalizare, hidranti, incarcare stingatoare 16.03.2018

Caracteristici Tehnice Rezerva mop si lavete 16.03.2018

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU R.M.N

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU C. T

Programul Anual de Achizitii Publice 2018 – Proiect

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia manager

Documentatie

Caiet de sarcini +Anexa

Anunt de participare

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor