Achizitii Publice

Informatii Publice

Anunt publicitar incheiere contract de prestari servicii cu un medic specialist in Chirurgie pediatrica termen de depunere oferta 19.02.2019

Anunt publicitar incheiere contract de prestari servicii cu un medic specialist in Chirurgie pediatrica termen de depunere oferta 19.02.2019

RAPORTUL PROCEDURII CT

Notificare trimestriala cu privire la achizitiile directe 28.12.2018

Anunt de participare la procedura proprie Servicii de interpretare CT si RMN 2019

Documentatia de atribuire garzi RMN -2019

Documentatie de atribuire CT 2019

 

 

Anunt publicitar pentru Lucrari de intretinere si reparatii acoperisuri ofertare pana in data de 29.11.2018 ora 11

Anunt publicitar cu privire la Lucrari de reparatiii si renovari la sectia de Chirurgie Generala termen 19.10.2018

Plan amplasament color

Lista cantitati Chirurgie Generala

Servicii de intocmire studiu de fezabilitate cu pentru Reabilitare si Extindere Ambulatoriu de specialitate Tasnad 05.10.2018 ora 13.00

Anulare achizitie directa Lucrari de reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala

Notificare trimestriala cu privire la achizitiile directe (01.10.2018)

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri , oferta poate fi depusa pana in data de 05.10.2018 orele 13.00

Lucrari de reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala termen de depunere 02.10.2018 ora 12.00

Documentatie Lucrari de Reparatii si renovari la sectia de Chirurgie Generala


Incheierea unui contract de prestari servicii cu un medic specialist cardiolog

Atributii pentru mediul specialist cardiolog cu competente in cardiologie interventionala si permis de expunere la radiatii nivel II

Adresa Instiintare si specificatii tehnice cu platforma cu comanda exterioara

Obligatiile prestatorului de servicii de Psihologie Clinica

Caiet de sarcini pentru service si intretinerea centrarelor.. si tabelul cu aparatura.

Fisa Tehnica pentru Sistem Gamma Scurt pentru fracturi trohanteriene

Atributiile prestatorului de fizica medicala


Procedura Simplificata Proprie Transport dializati 2018:

Procedura Simplificata Proprie

DECLARATIE,CAIET SARCINI

Anunt de participare

ERATA


Procedura Simplificata Proprie CT 2018:

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA CT

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal CT-2018

Caiet de sarcini si formulare CT-2018

ANUNT DE PARTICIPARE-PROCEDURA SIMPLIFICATA CT


Documente pentru Servicii medicale paraclinice: imagistica prin rezonanta magnetica( RMN)

RAPORTUL PROCEDURII IMAGISTICA MEDICALA RMN

Anunt de partiipare pentru RMN

Procedura Simplificata Proprie

Declaratie manager RMN

Caiet de sarcini+formlare+model contract pentru RMN


Obligatii ale prestatorului de servicii medicale pentru ca medic specialist radiolog pentru ambulatorul de specialitate


Procedura simplificata proprie-Servicii medicale de transport sanitar asistat:

Raportul procedurii – Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Procedura Simplificata Proprie

Documentatie–Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat 2018-2019

Anunt de participare -Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat


Obligatiile prestatorului de servicii de oftalmologie

Obligatile prestatorului de servicii de diabetologie si boli de nutritie pediatrica

Obligatii prestator Cu atestat in Tomografie Computeriza.

Caiet de Sarcini Hota cu Flux laminar pentru citostatice

Documentatie Servicii de verificare si intretinere periodica, lunar a instalatiilor de senalizare, hidranti, incarcare stingatoare 16.03.2018

Caracteristici Tehnice Rezerva mop si lavete 16.03.2018

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU R.M.N

Documentatie CONSOLIDARE PLANSEU C. T

Programul Anual de Achizitii Publice 2018 – Proiect

Procedura Simplificata Proprie

Declaratia manager

Documentatie

Caiet de sarcini +Anexa

Anunt de participare

Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor