Informatii Publice

 

Caiet de Sarcini Hota cu Flux laminar pentru citostatice

Raportul procedurii – negociere materiale sanitare

Documentatie Servicii de verificare si intretinere periodica, lunar a instalatiilor de senalizare, hidranti, incarcare stingatoare 16.03.2018

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt: Materiale Sanitare

Fisa de date

Caiet de Sarcini

Model Acord Cadru, Contract Subsecvent

PAPP

Formulare

Document european de achizitie unic

Declaratie

Strategia de contractare + Anexa

Referat de necesitate