Informatii Publice

Caiet de sarcini pentru servicii de consultanta pentru implementarea standardelor ,pentru 3 domenii de activitate

Caiet de Sarcini Autoturisme

Anexa cu utilaje si produse solicitate inchirierii

Caiet de Sacini – Servicii de întreținere, revizii și reparații curente, inspectie tehnica periodica și vulcanizare de tip“ INTERVENTIE LA CERERE Publicat in 31.07.2017

Anunt Publicitar pentru incheierea unui contract de prestarii servicii Oftalmologice

Obligatiile prestatorului de servicii oftalmologice

Documentatie inchiriere depozit Anunt de participare inchiriere depozit / Norme procedurale interne privind spatiul de depozitare pentru documente si obiecte de mobilier

Anunt de participare CT   /  Procedura Simplificata Proprie  /   Documentatie CT

Anunt de participare -Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat  / Procedura Simplificata Proprie / Documentatie—Prestare de servicii medicale de transport sanitar asistat

Anunt de particiapre – RMNProcedura Simplificata Proprie- RMN   / Documentatie RMN

Anunt de participare   /    Documentatie  /  Procedura Simplificata Proprie

Decizie de anulare / Documentatie de atribuire servicii de transport dializa   /   Anunt de participare Servicii de transport Dializa /  Procedura Simplificata Proprie