Author Archives: Vlad Teocan

Conferinta de Ingrijire a Pacientului

Prezentare conferinta prima pagina

Avem deosebita plăcere să vă informăm că Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare organizează prima ediţie a Conferinţei de Îngrijire a Pacientului în perioada 12 – 13  octombrie 2018.

Tema conferinței “Mai aproape de pacient – foloseşte Planul de îngrijiri” – îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii îngrijirilor în spital – este o temă de actualitate privind nevoia de implementare a planului de îngrijiri la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi din țară. Conferința îşi doreşte să reunească, pentru prima dată la nivel național, personalul medical implicat în procesul de îngrijire a pacientului, facilitând astfel dialogul multidisciplinar, diseminarea bunelor practici precum şi realizarea unor relații viitoare de colaborare.

In cadrul conferintei vor fi prezentate modele de planuri de ingrijiri ale unor spitale din tara si strainatate, sub forma de prezentari orale si ateliere de lucru.

Va invitam sa participati la conferinta si astfel sa va aduceti aportul la dezvoltarea unor planuri de ingrijiri cat mai bune pentru pacienti.

Invitatie Conferinta

Ziua Internationala a Prematurului – 17.11.2017

Prematuritatea

– mai mult decât a fi născut prea repede

 

În condiţiile în care în ţara noastră naşterile premature reprezintă 10% din totalul naşterilor şi Romania se află în momentul de faţă printre ţarile cu cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Europa, a discuta despre această categorie de pacienţi, mai ales azi, când sarbătorim Ziua Mondială a Prematurilor, este un lucru care se impune de la sine.

In mod extrem de plastic, cineva afirma la un moment dat, că viaţa unui copil născut prematur, încă din primele clipe este ca şi “mersul pe sârmă fără plasă de siguranţă”, iar o armată de oameni, înzestraţi cu dăruire şi cea mai modernă tehnologie încearcă să compenseze ceea ce natura ar fi făcut cu uşurinţă în burtica mamei.

Un prematur este un nou născut care se naşte înainte de 37 de săptămâni de gestaţie…cu cât mai devreme, cu atât va fi mai grea adaptarea la lumea exterioară…Fiecare minut petrecut în plus în burta mamei contează….

Copii prematuri nu sunt complet dezvoltaţi în momentul naşterii, de aceea ei vor arăta diferit faţă de aşteptări. De cele mai multe ori mamele văd pentru prima dată nou născutul direct în incubator, cu o multime de tuburi şi fire ataşate acestor fiinte atât de fragile. Ei nu sunt încă pregatiţi pentru viaţa din afara uterului mamei, sunt precum “o casă pe care familia tocmai o construieşte şi brusc este nevoită să se mute în interior, înainte ca ea sa fie finisată, unde  multe lucruri lipsesc, iar altele nu functionează”. Un prematur nu are încă suficient de mature anumite funcţii vitale ale organismului pentru a face faţă singur agresiunilor mediului inconjurător, de aceea acestea trebuie suplinite de aparate şi priceperea medicilor. Nu îşi pot asigura temperatura corporală, de aceea trebuie să stea în incubatoare care le dau căldura şi umiditatea necesare. Plămânii sunt câteodată insuficient dezvoltaţi şi este necesară administrarea de medicamente sau, în unele cazuri de ventilaţia mecanică. Ochiul este mult prea sensibil la oxigen şi din această cauză se poate ajunge la complicaţii, care pot cauza chiar orbire. Şi lista organelor imature a căror funcţie trebuie suplinită este chiar mai lungă: creier, inimă, tub digestiv…cu alte cuvinte viaţa unui prematur din momentul naşterii şi până la externarea din spital (care se face aproximativ la data la care ar fi trebuit să se nască acest copil, în condiţii normale) depinde în primul rând de priceperea şi dedicarea unei echipe complexe formată din medici, asistente şi infirmiere, toţi aceştia ultraspecializaţi în neonatologie şi terapie intensivă la nou nascut şi de dotările specifice necesare îngrijirii acestor pacienţi cu totul speciali – incubatoare, sisteme de resuscitare la naştere, aparate de ventilaţie mecanică, aparate de monitorizare moderne….lista este lungă.

O astfel de secţie se găseşte la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, unde medici,  asistente şi infirmiere asigură linii de gardă permanente, pentru monitorizarea 24 h pe zi, 7 zile pe săptămână, a tuturor copiilor născuti în acest spital, mai ales a celor născuti înainte de vreme sau cu nevoi speciale după naştere. În 2016 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare s-au născut 1944 de copii, dintre care 122 prematuri.

Aici îngrijirea copiilor se face cu dragoste dar şi cu stricteţe, acordându-se o mare atenţie monitorizării permanente a micuţilor.  Aici viaţa este pe primul plan, chiar dacă câteodată ea începe printr-o luptă, în cazul copiilor prematuri, o lupta pe care personalul spitalului este determinat să o câştige de fiecare dată! Secţia a fost recent renovată şi dispune de aparatura necesară îngrijirii prematurilor.

În această zi, şi nu numai, dorim să încurajăm viitoarele mame să apeleze cu încredere la serviciile oferite de Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

prematuri

” Bine ați venit în echipa SJUSM! “

contracte ind              Azi am încheiat 8 contracte individuale de munca cu 8 medici rezidenți în specialitățile: medicina de laborator, boli infecțioase, hematologie, balneofizioterapie, pediatrie, oncologie, anestezie terapie-intensiva, diabet zaharat nutriție și boli metabolice. 3 dintre ei sunt sătmăreni!
Le urăm: ” Bine ați venit în echipa SJUSM!”

Asteptam opiniile dumneavoastra despre chestionarul U.P.U.

Stimati cetateni, acest chestionar are rolul de a oferi informatii, la timp si concrete, despre modul in care sunt percepute de catre dumneavoastra serviciile Unitatii de Primiri Urgente (U.P.U.).

Va rugam, daca aveti sugestii de imbunatatire a acestui chestionar sa ne scrieti un e-mail la adresa managementulcalitatii@sjusm.ro sau in campul de comentarii de mai jos.

Pentru vizualizarea chestionarului click aici: Chestionar de satisfactie UPU.

Va multumim.

Oncologie Spitalizare de Zi – Inainte si dupa renovare

Anunt concurs asistenti medicali

 Nr.13176/05.08.2016

A  N  U  N Ţ

 

 

În conformitate cu H.G.R. nr.286/2011, Spitalul Judeţean de Urgentă Satu Mare, organizează în data de 29.08.2016 ora 10:00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

Nr.

crt.

Funcţia, specialitatea

postului

Locul de muncă

unde este postul vacant

Nr.

posturi

Durata contractului de muncă
1 Asistent medical (PL) Secția Obstetrică-Ginecologie 2 nedeterminată
2 Asistent medical (PL) Secția Boli infecțioase adulți 1 nedeterminată
3 Asistent medical (PL) Centrul de Sănătate Mintală 1 nedeterminată
4 Asistent medical (PL) Unitatea de transfuzie sanguină 1 nedeterminată
5 Asistent medical (PL) Centrul CT 1 nedeterminată
6 Asistent medical (PL) Secția Urologie 2 nedeterminată
7 Asistent medical (PL) Secția Gastroenterologie 1 nedeterminată
8 Asistent medical (PL) Secția ORL 2 nedeterminată
9 Asistent medical (PL) Bloc operator central 4 nedeterminată
10 Asistent medical (PL) Secția Medicină internă 3 nedeterminată
11 Asistent medical (PL) Secția Chirurgie generală 1 nedeterminată
12 Asistent medical (PL) Compartiment Chirurgie Vasculară din cadrul secției Chirurgie generala 1 nedeterminată
13 Asistent medical debutant (PL) Secția Obstetrică-Ginecologie 2 nedeterminată
14 Asistent medical debutant (PL) Unitatea de transfuzie sanguină 1 nedeterminată
15 Asistent medical debutant (PL) Secția Urologie 1 nedeterminată
16 Asistent medical debutant (PL) Cabinet Gastroenterologie 1 nedeterminată
17 Asistent medical debutant (PL) Cabinet Oncologie 1 nedeterminată
18 Asistent medical debutant (PL) Secția ORL 1 nedeterminată
19 Asistent medical debutant (PL) Bloc operator central 2 nedeterminată
20 Asistent medical debutant (PL) Secția Ortopedie 1 nedeterminată
21 Asistent medical debutant (PL) Secția Chirurgie generală 1 nedeterminată
22 Asistent medical debutant (PL) Compartiment Chirurgie Vasculară din cadrul secției Chirurgie generală 1 nedeterminată

 

 1. La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele:

Condiţii generale;

 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice posturilor scoase la concurs:

 

 • Asistent medical (PL)
 • diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • 6 luni vechime în specialitate;
 • certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

 

 • Asistent medical debutant (PL)
 • diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

 

 1. Concursul se va desfasura in trei etape succesive astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere – în data de 22.08.2016

– proba scrisă – în data de 29.08.2016

– interviul – în data de 01.09.2016

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs;
 3. copia actului de identitate;
 4. copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs (copia certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. si avizul anual);
 9. curriculum vitae Europass;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), lit.c), lit.d) si lit.g) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Depunerea dosarelor de înscriere se face începând cu data de 05.08.2016, ora 12:00 până în data de 19.08.2016, ora 14:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, la Serviciul RUNOS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-748317 zilnic între orele 12.00-14.00, pe pagina de internet a unităţii www.sjusm.ro la secţiunea anunţuri şi pe portalul posturi.gov.ro.

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova, nr.1-3, în ziua de 29.08.2016 ora 10:00 (proba scrisă), iar cu 30 de minute înainte de începerea probei se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate.

 

 1. Tematica:
 2. Precauțiuni Universale, Anexa V – Metodologia de supraveghere și control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar – Ordinul MS nr.916/2006 (definiția infecției nosocomiale, pag.1, Anexa IV);
 3. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare (cap.I-IV);
 4. Ghid de nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali sub redacția Lucreția Titircă, editura Viața Medicală Românească;
 • puncțiile;
 • recoltarea produselor biologice și patologice;
 • sondaje, spălături, clisme;
 • administrarea medicamentelor;
 • pregătirea preoperatorie;
 • supravegherea postoperatorie si îngrijiri acordate pacienților operați.
 1. Urgențele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreția Titircă
 • urgențele aparatului respirator ;
 • urgențele aparatului cardiovascular ;
 • urgențele abdominale;
 • urgențele renale și urologice ;
 • urgențele neurologice;
 • șocul.
 1. Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

 

 1. Bibliografia :
 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii și controlul infecțiilor nosocomiale;
 2. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
 3. Ghid de nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali sub redacția Lucreția Titircă, Editura Viața Medicală Românească;
 4. Urgențele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreția Titircă;
 5. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

                        Manager,

   Papici Marcela Anamaria                                                                             Șef Serviciul R.U.N.O.S.,

                                                                                                            Ec. Șandor Emilia

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit Serv. R.U.N.O.S.,

   Ref. Borota Radu

Renovare Sala de Nasteri nr. 2

Redarea in folosinta a salii de nastere nr.2
      In cursul zilei de miercuri 24.08.2016, la Spitalul Jude\ean de Urgenta Satu Mare a fost redata in folosinta sala de nastere nr.2 si salonul de pretravaliu din cadrul sec\iei de Obstetrica. La aceste eveniment a participat conducerea SJU Satu Mare, medici si asistente din cadrul sectiei de       Obstetrica, personal medical, reprezentanti ai Bisericii Penticostale din judetul Satu Mare. Atat la sala de nastere cat si la salonul de pretravaliu, cu 4 paturi, s-au efectuat lucrari de renovare complete finantate in totalitate de cultul penticostal din Satu Mare.
     Lucrile de renovare, in valoare de aproximativ 12.000 de euro, au constat in zugraveli, montare de tarchet de pardoseala si de perete, refacerea instalatiilor sanitare, a caloriferelor, a instalatiei  de iluminat, s-au montat de aparate de aer conditionat, lampi. Ambele `nc[peri au fost utilate mobilier, dulapuri, scaune de birou, etajare, noptiere etc. Toate lucrarile au fost efectuate prin mijloace proprii de reprezentantii crestinilor penticostali. “Am venit cu dragoste ! Am venit cu Dumnezeu!” a spus Daciu Ioan, pastor penticostal, cel care i-a avut alaturi de pastorii Constantin Ulici si Gh.Dregan.
      La finalul evenimentului, Marcela Papici, managerul SJU Satu Mare a inmanat reprezentantilor Bisericii Pentiscostale o diploma si o placheta dupa care a dat citire unei scrisori de multumire din parte beneficiarului, adresata cultului penticostal din Satu Mare.
 
 
                                 Biroul de Presa al SJU Satu Mare