Program vizitatori

1. Programul de vizită al apartinătorilor pacienților  internați în unitate începând cu data de 15.03.2022 , în intervalul orar 14 00 – 1700 zilnic .

Pentru următoarele secţii cu risc, accesul este interzis: Neonatologie, Pediatrie,

Secţii cu program diferenţiat:

 • Secţia T.I. program de vizită:  1200  – 1600   cu limitarea vizitei la maximum 5 minute
 • Secţia Neonatologie Compartimentul Terapie Intensivă Neonatală şi Prematuri
 • program de vizită:     1600 – 1700
 • Secția Boli Infecțioase program de vizită: 1200 – 1400
 • Sectia Obstetrică luni –vineri 16.00-17.00 iar sâmbata și duminica între orele 12.00-14.00 în spatiul destinat pentru  vizită din fața sectiei. Accesul pe sectie este interzis.

Vizitele se pot efectua cu respectarea următoarelor condiţii:

 • la un pacient se admite doar un singur vizitator
 • limitarea vizitei la maximum 15 minute
 • în incinta spitalului va fi obligatorie purtarea echipamentului de protecţie ( halat de unică folosinţă, botoşei, mască)
 • dezinfecţia obligatorie a mâinilor la intrarea în spital şi secţii
 • vizitatorii vor fi supravegheaţi de către personalul de serviciu ( traseul, comportamentul vizitatorului şi durata vizitei )
 • la părăsirea secţiei / spitalului vizitatorii se vor dezechipa de echipamentul de protecţie folosit, care vor fi depozitaţi în saci speciali destinaţi acestui scop
 • deasemenea se va face dezinfecţia obligatorie a mâinilor  la ieşirea din spital şi sau secţii
 • se evită staţionarea vizitatorilor în spaţiile comune ale spitalului
 • MASCA este obligatorie pe tot parcursul vizitei

2. PROGRAM ACCES ÎNSOŢITORI BOLNAVI EXTERNAŢI
– Aparţinătorii pacienţilor copii şi adulţi care necesită însoţire la momentul externării din unitate au acces în baza tabelului cu numele pacienţilor externaţi în ziua curentă, semnat de medicul şef, în intervalul orar 11,00- 14,00

3. PROGRAM ACCES ELIBERARE CERTIFICATE CONSTATATOARE (naştere, deces)
– Aparţinătorii copilului nou născut au acces pentru eliberarea certificatului constatator de naştere
• Luni, miercuri, vineri: 7,30 – 9,30
– Aparţinătorii pacienţilor decedaţi au acces la Serviciul de anatomie patologică de luni până vineri: 8,00-13,00 şi pe secţii zilnic începând cu ora 8,00;

4. PROGRAM ACCES servicii medicale:
– Pacienţii înscrişi pe liste nominale, contrasemnate de medicul şef Gastroenterologie şi medic şef Hemodializă:
• beneficiarii de tratament cu Interferon pe secţia Gastroenterologie
• bolnavii care fac dializă
– Pacienţii cu bilete de trimitere de la medicul de familie pentru consult, tratament sau investigaţii în cabinetele din ambulatoriu aflate în incinta spitalului;
– Pacienţii cu bilete de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist pentru internare continuă sau de zi;

5. PROGRAM ACCES PERSOANE AFLATE ÎN RELAŢII DE COLABORARE CU UNITATEA
– Furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi alte produse şi servicii contractate de unitate vor avea acces permanent.
– Reprezentanţii medicali se vor prezenta pentru programare acces, la secretariatul unităţii.
– Reprezentanţii DSP, CJAS, Consiliu Judeţean, mass-media, vor avea acces pe baza legitimaţiei de serviciu.