Condiţii internare/externare

Ce fac atunci când apar primele semne de boală?
Pentru primele semne, simptome, care te deranjează, dacă acestea nu reprezintă o urgență, te vei prezenta la medicul de familie pe listele căruia ești înscris. Acesta îți va face o evaluare și, în funcție de complexitatea patologiei, îți va indica un tratament la domiciliu sau, dacă va considera necesar, îți va face o trimitere către un medic specialist. Te vei prezenta, trimis de medicul de familie sau direct (în acest ultim caz serviciul se plătește, cu excepția unor cazuri speciale prevăzute prin lege) la medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate (Policlinica). Acesta îți va face un consult, în urma căruia îți va indica tratament la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, sau, dacă patologia este mai gravă, te va interna pe secția de specialitate în vederea tratamentului în spital, sub supraveghere permanentă. În cazul unor urgențe medicale, te poți adresa direct Unității de Primire Urgențe(UPU) sau vei apela Serviciul Special de Urgență- 112. După consultul medicului de urgență și/sau a medicului specialist, și acordarea primului ajutor, se va hotări dacă vei urma tratament la domiciliu sau vei fi internat.

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.

Criteriile de internare respectate sunt:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare.

Internarea pacientului – acte necesare prin biroul de internare:
1. Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul spitalului
2. Dovada calităţii de asigurat, după cum urmează:
Angajaţi:
– adeverinţă salariu / adeverinţă de la locul de muncă + xerecopie după buletin
Pensionari:
– cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie)
Şomeri:
– adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj
Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi):
– adeverinţă de coasigurat + xerecopie după buletin
Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:
– adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit + xerecopie după buletin
– chitanţă sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale + xerecopie după buletin
Copii sub 18 ani:
– xerocopie după certificatul de naştere şi xerocopie după buletinul mamei
– pentru copii de peste 14 ani xerocopie după buletinul (cartea) de identitate şi adeverinţă de la şcoală
– pentru studenţii între 18-26 ani adeverinţă de la facultate+ xerecopie după buletin
Persoane cu handicap:
– xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap+ xerecopie după buletin
Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2 ani
– xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului+ xerecopie după buletin

Externarea pacientului :

– i se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală către medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, după caz, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului);
– recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
– recomandări privind un stil de viată sănătos;
– i se eliberează la externare biletul de ieșire, întocmit de medicul curant;
– rețeta compensată/gratuită dacă persoana este asigurată;
– concediu medical (la cerere);
– i se recomandă îngrijire medicală la domiciliu (dacă este cazul).