Medicină Legală

Locaţie str Ady Endre, nr 34, în curte (fosta Policlinică Hipocrate)
Contact: tel/fax: 0261-750 916
Program de lucru: 7,30 – 13,30

7.30-09.30 – Expertize la solicitarea Poliției.

09.30-11.30 – Consultație în vederea întocmirii și eliberării unui Certificat Medico-Legal la cererea persoanelor.

11.30-13.30 – Expertize la solicitarea Parchetelor și Instanțelor Judecătorești.

Pentru Certificat Medico-Legal la cerere sunt necesare următoarele: Carte de identitate, Taxă de 38 lei, Timbru fiscal de 1 leu, Acte medicale (originale și xerocopii).

 

Medici:

Dr. Danciu Nicolae medic primar legist, medic şef

Dr. Szekely Adela medic primar legist

Dr. Dioszegi Gabriella-medic specialist legist

Dr. Szvitanek Andrea Katalin- medic specialist legist

Dr. Cozma Adina Alexandra- medic specialist legist

 

Tipuri de expertize medico-legale:(conform legii 459/2001, M.O. 418/27.07.2001, privind”Organizarea activităţii si functionarea instituţiilor de medicină legală” cu modificarile aduse de Ordonanţa Nr 57, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531/31.08.2001)
Serviciile de medicină legală judetene, în conformitate cu competenţa lor teritorială, sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau la cerere de către persoanele în cauză.

Conform Art 15 Certificatele medico-legale  la cererea persoanelor interesate se referă la:

  1. Constatarea virginității, capacității sexuale, vârstei, conformației sau dezvoltării fizice în circumstanțe precum constatarea virginității sau deflorării, viol, perversiuni sexuale, obținerea pentru minore a dispensei de vârstă în vederea căsătoriei, precum și constatarea stării obstetricale în cazuri de sarcină, viduitate, avort, naștere, lehuzie.
  2. Constatarea leziunilor traumatice recente, înainte de dispariția leziunilor externe, dar nu mai târziu de 30 zile de la data producerii.
  3. Constatarea infirmităților și a stărilor de boală consecutive leziunilor traumatice certificate conform lit b).
  4. Constatarea capacității psihice, în vederea stabilirii capacității de exercițiu necesare pentru întocmirea unor acte de dispoziție.
  5. Constatarea stării de sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei persoane de a exercita o anumită activitate sau profesie.

Certificatul medico-legal se înmânează persoanei examinate în termen de maxim 7 zile de la examinare sau de la depunerea rezultatelor examenelor clinice și paraclinice indicate de medicul examinator.

Certificatele medico-legale cerute de persoanele  interesate se asigură de un medic legist al serviciului medico-legal din raza teritorială de activitate, o singură dată aceleiaşi persoane, pentru aceiaşi faptă.

Examinarea medico-legală iniţială la cerere se efectuează conform competenţei teritoriale, la instituţia medico-legală la care este arondat domiciliul persoanei respective sau unde a fost săvârşită fapta, iar în cazul defuncţilor acolo unde a avut loc decesul.

În cazul în care de la producerea traumatismului s-au scurs cele 30 zile, examinarea persoanei se va face doar pe baza unei adrese de la Poliție (ordonanță), iar actul medico-legal va fi înaintat Poliției.
Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare conform dotarii tehnice de care dispun.
1. CERTIFICATE MEDICO-LEGALE.
2. CONSTATĂRI ŞI EXPERTIZE MEDICO-LEGALE.
3. AUTOPSII MEDICO-LEGALE

4. EXPERTIZE MEDICO-LEGALE PSIHIATRICE