Legislație

pdfOrdin nr. 1.284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizită al aparţinătorilor, pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice

pdfHOTĂRÂRE Nr. 1388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

pdfLEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizata) privind reforma in domeniul sanatatii (actualizata pana la data de 30 iulie 2007)

pdfORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 (actualizat) privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (actualizat până la data de 23 martie 2009)

pdfORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 (actualizată) privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (actualizată până la data de 30 decembrie 2010)

pdfORDIN nr. 627 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

pdfORDONANTA DE URGENTA nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii