Despre noi

Statut juridic
Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, este o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii fiind cea mai importantă unitate sanitară din judeţul Satu Mare. Începând cu iunie 2010, în baza O.M.S. 48/2010, privind descentralizarea sistemului de sănătate, spitalul a trecut în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare. Profilul spitalului: Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, este spital judeţean de urgenţă, categoria III de competență conform OMS nr.590/2011 și OMS nr.73/2012, organizat în reşedinţa de judeţ, funcţionează în șase locaţii, cu o structură complexă de specialităţi medico – chirurgicale, cu o unitate de primire urgenţe organizată și dotată conform standardelor în domeniu, care asigură urgenţele medico-chirurgicale şi acordă asistenţă medicală de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judeţ care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

Credințe, valori, angajament
Spitalul Județean de Urgență Satu Mare are drept țintă satisfacerea a nevoilor de sănătate ale comunității locale și din județele limitrofe, printr-o abordare holistică a omului ca ființă bio-psiho-socială și îngrijiri centrate pe pacient, dezvoltarea profesională continuă a angajatilor proprii, creșterea performanței serviciilor medicale oferite, respectarea cerințelor legale și a reglementărilor aplicabile domeniului de activitate. Personalul medical al spitalului se obligă să respecte demnitatea vieții umane, să manifeste compasiune și să îngrijească fără discriminare, să susțină perfecțiunea și profesionalismul prin educație, cercetare și evaluare, să promoveze calitatea, echitatea și responsabilitatea.
Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare consideră calitatea serviciilor medicale prestate locuitorilor din județul Satu Mare și din județele limitrofe ca fiind factorul principal care determină performanțele spitalului și depune eforturi permanente pentru satisfacerea exigențelor clienților – pacienților și aparținătorilor, angajându-se să respecte standardele europene în ceea ce privește buna practică profesională.

Principiu
Principiul de bază al politicii noastre în domeniul calitătii este orientarea către pacient pentru a-i identifica cât mai exact nevoile și așteptările și a le satisface prin furnizarea de îngrijiri individualizate, tratând pacientul în unicitatea lui și nu boala ca pattern general conceptualizat. Pentru a duce la indeplinire aceste politici, spitalul nostru are ca preocupare majoră implementarea unui sistem de management al calității care permite menținerea sub control a factorilor tehnici, administrativi și umani care afectează calitatea și conformitatea serviciilor medicale.

Locații
• Sediul unității – Str.Prahovei, nr.1-3;
• Piața Eroii Revoluţiei, nr. 2-3, aproximativ la 3 km de sediul unității
• Sectii de Boli Infecţioase (adulți și copii) – Str. Corvinilor, nr.47, la aproximativ la 3 km de sediul unității
• Ambulatoriul de Specialitate- Str. Gh. Lazar, nr. 1-2, la aproximativ 1,5 km de sediul unității
• Centrul de Sănătate Mintală – str.Astronauților nr.7, la mai puțin de 1 km de sediul unității
• Sectia Exterioară Tăşnad – Str. N. Bălcescu, nr.19, la aprox 60 km de sediul unității

Capacitate:
• 1110 paturi
• 79 paturi pentru spitalizare de zi
• 72 paturi pentru însoțitori

Serviciile medicale furnizate sunt:
• Asistență medicală de urgență
• Servicii medicale spitalicești pentru patologie care necesită internarea prin spitalizare continuă;
• Servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi;
• Asistenţă medicală de specialitate ambulatorie:
– hemodializă şi dializa peritoneală;
– investigaţii paraclinice în ambulator.