Condiţii acces servicii

CONDIȚII DE ACCES SERVICII AMBULATORIU INTEGRAT

Cabinetele de specialitate ale Ambulatoriului Integrat, locația Satu Mare str.Gheoghe Lazăr nr.1-2, funcționează într-o structură unică, modern amenajată și dotată conform cerințelor actuale ale reglementărilor europene în domeniu.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgenta Satu Mare este în relații contractuale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare.

Pentru prezentarea la consultații în ambulator trebuie sî prezentați următoarele documente:

– actul de identitate, pentru copii: Certificatul de naştere

– biletul de trimitere eliberat de medicul dumneavoastră de familie sau alt specialist

– dovada calității de asigurat – cupon de pensie, adeverința de salariat, adeverința student,

– card de sănătate sau adeverinţă înlocuitoare

adeverința de șomer, adeverința de ordonanță, adeverința de ajutor social de la primărie

– bonul de ordine eliberat de la fișier

Pentru eliberarea de concedii medicale în ambulatorul spitalului trebuie să prezentați următoarele documente:    

– biletul de trimitere eliberat de medicul dumneavoastra de familie sau biletul de iesire din spital, dupa caz

– card de sănătate sau adeverinţă înlocuitoare

– adeverința de salariat din care sa reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni

– originalul sau copia formularului concediului medical inițial acordat

În ambulatorul integrat pot fi eliberate următoarele documente:

– concedii medicale

– avize pentru comisie

– avize pentru persoanele cu handicap

– retete compensate

– fise auto

– fise de port arma

– bilete de trimitere către alte specialități sau investigații paraclinice

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare nu decontează consultațiile efectuate în cabinetele ambulatoriului integrat în următoarele situații:

– numărul de zile de la data emiterii biletului de trimitere și data consultației este mai mare de 30 de zile.

– pacientul se internează în spital în aceeași zi în care a avut loc consultația

– pentru asigurații altor case de sănătate prezentați în cabinetele de recuperare și fizioterapie

Programări/contact  Ambulatoriul Integrat:

–          locația Str. Ghorghe Lazăr nr 1 -2: 0261- 770046

–          locația Tășnad str.Zorilor nr. 34: 0261- 825550

–          locația CSM str.Astronauților nr 7: 0261-727450