Ambulatoriu

CONTACT INFORMATII/PROGRAMARI:

–          Locația Str. Gheorghe Lazar, nr. 2, tel: 0261 770046
–          Locația str.Astronauților nr.7, Centru de sănătate Mintală :  0261-727 450

pentru programare prin e-mail folositi urmatorul e-mail: programari@sjusm.ro

 

Organizare:

Conform ORDIN nr. 39 din 16 ianuarie 2008,  Ambulatoriul integrat al spitalului asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete.

Medicii de specialitate încadraţi în spital desfăşoară activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit este  comunicat Casei de Asigurări de Sănătate Satu Mare.